Thông tin liên hệ

CÔNG TY TNHH BẮC THÀNH VINH

Đường D2, Khu công nghiệp Bắc Vinh, Xã Hưng Đông, Thành phố Vinh, Nghệ An
Tel: 0238 8909217 - Email: baclehuy06@gmail.com

 

Kinh doanh - kế toán : Trần Trương Nga  - 0912 372 680
Kỷ thuật - nhận hàng : Trần Mạnh Ngà  - 0965 092 086
Giám đốc nhà máy: Nguyễn Hoàng Ngọc - 0914 562 415
Phó giám đốc công ty: Vũ Văn Thanh - 0916 544 303
Giám đốc: Lê Huy Bắc - 0975 335 500 

TOP